Avgifter

Avboka tid

Tänk på att du måste avboka 24 timmar innan ditt besök för att undvika avgifter. Om du ska avboka din tid ring 016 - 10 49 10. Efter stängningstid och helg kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) alternativt maila oss.

Tack för din hjälp!

Vi följer samma avgifter som Landstinget Sörmland. Klicka här

 

Patientavgifter 2019

 

 

 

  

Besök på vårdcentralen

 

 
Besök, vardagar dagtid*       0:-
Besök, helgjour 400:-
Receptförnyelse       0:-
Avgift för uteblivit, ej avbokat besök 300:-
 

Intyg

 
 Förlängd sjukskrivning utan besök   0:-
Intyg utöver sjukintyg till försäkringskassa debiteras enligt särskild taxa  

 

*Vårdcentral och privata vårdgivare på primärvårdsnivå som har avtal med landstinget Sörmland 

**Gäller även privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland 

 

Särskilda regler och undantag 

Barn och ungdomar 

För barn och ungdomar är ambulanstransport, besök och sjukhusvistelser kostnadsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

 

85 år och äldre

Är du 85 år eller äldre är alla besök hos vårdcentral och sjukhus gratis. Dock får du betala för uteblivet besök.

Vaccinationer, intyg och hälsokontroller

Om du vill kontrollera din hälsa, få ett intyg eller vaccinera dig gäller en särskild taxa. Avgifter för detta ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Dödsfall i hemmet

När en person avlider i hemmet är det landstingets ansvar att konstatera dödsfallet samt att se till att den avlidne förs till bårhus. Transporten betalas av dödsboet och kostar 1 200 kronor.

Har du frågor om avgifter?

Kontakta den aktuella mottagningen så hjälper de dig.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd för besök inom sjukvården

Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1 100 kronor. Det innebär att du betalar högst 1 100 kr för sjukvårdsbesök under en 12-månadersperiod. Om du till exempel går på ett läkarbesök och redan betalat 1 095 kr för tidigare besök, behöver du alltså bara betala fem kronor för det sista besöket. För den återstående tiden av perioden får du sedan ett frikort. Vid varje besök inom sjukvården ska du begära att få din avgift stämplad i ett högkostnadskort.

Separata högkostnadsskydd finns även för läkemedel och sjuktransporter.

Högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården gäller inte för:

  • vård på sjukhus
  • vaccinationer och intyg som betalas efter särskild taxa
  • hälsokontroller
  • kostnader för uteblivet besök
  • kostnader för journalkopior
  • preventivmedel
  • egenavgift för hjälpmedel

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadstaket för sjukresor är 1 800 kronor. I likhet med högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården räknas det från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att du betalar högst 2200 kr per 12-månadersperiod för dina receptbelagda läkemedel. Vänd dig till Apoteket för närmare upplysningar.

Frikort

Frikortet gäller i hela Sverige.

Meddela förhinder – någon annan kan få din tid

Den allra viktigaste anledningen att anmäla ett återbud i god tid är att någon annan behövande då kan få tiden istället. Därför gäller regeln om återbud även den som har frikort samt barn och ungdomar 0-19 år. Även om du normalt inte skulle ha betalat för ditt besök kan du alltså bli betalningsskyldig, om besöket uteblir utan att du meddelat den aktuella mottagningen.

 

Klicka här för att läsa mer på 1177

Eskilstuna Vårdcentral drivs av: