Äldremottagning

Äldremottagning

De svårast sjuka äldre har en egen mottagning på Achima Care Eskilstuna. Här möter du Emelie, vår samordningssköterska för äldre. Emelie är tillsammans med vår äldre-doktor ansvarig för att du får god vård som äldre, så hon hjälper dig med receptförnyelser, hjälpmedel, läkartider och samordning med hemsjukvården mm. Emelie kontaktar genom att ringa 016-104910 och knappval 5.

Eskilstuna Vårdcentral drivs av: