Barnavårdcentralen

Vi som jobbar här:

 

Anneli Green

Distriktssköterska 

 

Nina Gejdeman

Distriktsköterska

 

Joachim Sandberg

Barnläkare

 

Välkommen till Barnavårdcentralen på Achima Care Eskilstuna vårdcentral.

 

Inför ditt besök 

Vi finns på Ekebyvägen 1 i Eskilstuna. När du kommer till vårdcentralen så ligger BVC i den vänstra flygeln och du behöver inte anmäla din ankomst i receptionen utan du slår dig ner i BVC-väntrummet.

 

Boka/avboka tid

Telefontid: Måndag och fredag mellan kl 09.30 -10.00. Övrig tid röstbrevlåda 

Telefon: 016-104912 (Nina) eller  016-104907 (Anneli).

 

Arbetssätt 

Vår målsättning är att fokusera på ditt föräldraskap och se ditt barn ur ett helhetsperspektiv, medicinskt, socialt, psykologiskt och pedagogiskt.

Vi erbjuder dig möjlighet att delta i föräldragrupp och lära dig spädbarnsmassage.

 

 

Vi erbjuder:

  • Regelbundna hälsokontroller utförda av BVC-sköterska och barnläkare
  • Hembesök till nyfödda
  • Vaccinationer
  • Föräldrarstöd individuellt och i grupp
  • Föräldrargrupper med spädbarnsmassage
  • Telefonrådgivning
  • Tidbeställda mottagningsbesök

Lista ditt barn

Vill du lista ditt barn gör du det på 016-104907 eller 016-104912. Achima Cares Barnavårdscentral är en mötesplats för föräldrar och barn. När du väljer vårdcentral för ditt barn. Väljer du även barnavårdscentral. Vi vill ge dig råd och stöd som förälder och arbeta hälsoförebyggande.

Vi utgår alltid ifrån dig som förälder och ditt barns behov och följer barnhälsovårdens nationella program.

 

                                                                                                                                                        

 Vi ser med intresse fram emot att träffa dig och ditt barn!

Eskilstuna Vårdcentral drivs av: