Diabetesmottagning

Diabetesmottagning

Denna mottagning är till för dig som har diabetes. Diabetesmottagningen erbjuder en modern diabetesbehandling. Målsättningen är att behandla och utbilda diabetiker till ett självständigt liv med bibehållen livskvalitet.

Vi följer Nationella och lokala riktlinjer för medicinsk vård för patienterna och är med i Nationella diabetesregister (NDR).

Diabetessköterskorna har återkommande kontroller under året efter behov och hjälper dig med;
förskrivning av hjälpmedel för egenkontroller, ger egenvårdsråd, undervisar i injektionsteknik, provtagning med mera.

Besök till läkare anpassas efter patientens behov. Vi samarbetar i team mellan läkare och diabetessköterska samt övrig personal.

Diabetesmottagningen har endast tidsbeställd mottagning. Boka tid till diabetessköterskorna 

Nina Gejdeman på  tlf 016-10 49 10, vardagar kl 8.00-17.00

Eskilstuna Vårdcentral drivs av: