Hälsokontroller

Vi erbjuder hälsokontroller till företag samt privatpersoner.

Se till att vara en hälsofrämjande arbetsplats genom att satsa på din viktigaste resurs - personalen!

 

Med en hälsokontroll kan sjukdomsframkallande faktorer upptäckas i ett tidigt skede.

Åtgärder kan då sättas in i tid. Att tidigt identifiera t ex ett högt blodtryck gör att medarbetaren kan stöttas i hälsofrämjande åtgärder innan andra symtom blir synliga. Syftet är även att ge en grund för värdering av eventuellt kommande hälsoavvikelser och samtidigt lyfta fram positiva hälsofaktorer hos medarbetaren.

Vi erbjuder även motiverande samtal för att förändra levnadsvanorna.

 

Tänk på att en bättre livsstil ger mer ork, mer glädje och friskare medarbetare. Tillsammans med dig/er kan vi tillsammans vara med och fröbättra vårdsverige!

 

Låter det här intressant och något ni vill veta mer om kontakta vårdcentralen på telefonnummer 016-10 49 10 eller mobil nummer 0733-26 81 34.

Går även att maila oss på info.eskilstuna@achima.se

Eskilstuna Vårdcentral drivs av: