Hjärtsviktsmottagning

Eleonor Morrissey,
hjärtsviktssköterska

Tid bokas via tfn:
016 - 10 49 10

Denna mottagning är till för dig som har hjärtsvikt. Hjärtsviktmottagningen erbjuder en modern hjärtsviktbehandling. Målsättningen är att behandla och utbilda patienter med hjärtsvikt till ett självständigt liv med bibehållen livskvalitet.

 

Vi följer Nationella och lokala riktlinjer för medicinsk vård för patienterna och är med i nationella registret RiksSvikt.

 

Hjärtsviktsköterskan har återkommande kontroller under året efter behov och hjälper dig med;

egenvårdsråd, titrering läkemedel, behandling ödem, provtagning m.m.

 

Besök till läkare anpassas efter patientens behov. Vi samarbetar i team mellan läkare, hjärtsviktsköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och psykolog.

 

Hjärtsviktmottagningen har endast tidsbeställd mottagning.
Boka tid till hjärtsviktsköterskan på 016-10 49 10, vardagar kl 8.00-17.00

Eskilstuna Vårdcentral drivs av: