Vaccinationer

  Vi vaccinerar dig mot:

 • influensa,
 • pneumokocker (lunginflammation),
 • TBE,
 •  hepatit A och B.

Riskgrupper som särskilt rekommenderas influensavaccinering

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnorpersoner med kroniska sjukdomar
  – kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  – instabil diabetes mellitus
  – kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)?- extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  – flerfunktionshinder hos barn.

 

Barnens vaccinationer, enligt det svenska vaccinationsprogrammet, sköts på Barnhälsovården upp till 6 års ålder.

Influensa vaccination utförs varje höst. Har du fyllt 65 år är vaccinationen gratis. 

TBC-vaccin. Avgiftsfri vaccinering erbjuds från den dag barnet fyller 3 år till och med det kalenderår då ungdomen fyller 19 år.

 

Vid utlandsresa kan vi hjälpa dig med de flesta vaccinationer. Undantag är länder där vaccination krävs mot gula febern eller om du planerar att resa med boende under primitiva förhållanden. I dessa fall ber vi dig kontakta infektionskliniken på lasarettet. Reser du på uppdrag av ditt företag ber vi dig kontakta din företagshälsovård.


Länkar

Medical Link, Vaccinationsguiden vaccination.nu

Vaxiluskerna

Ring för information och ev. bokning  av vaccinationstid

Eskilstuna Vårdcentral drivs av: